Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 10, pp 316–317 | Cite as

Groepstraining ter bevordering van zelfmanagement voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Deakin T, McShane CE, Cade JE, Williams RDRR. Group based training for self-management strategies in people with type 2 diabetes mellitus. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Chichester: Wiley.
Cochrane-reviews

Samenvatting

Achtergrond Het is vooralsnog onduidelijk wat de meest effectieve manier is om patiënten met diabetes mellitus type 2 educatie aan te bieden en zelfmanagementvaardigheden aan te leren.

Cochrane-review diabetes mellitus pati‰ntenvoorlichting zelfbehandeling 

Literatuur

  1. Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (eerste herziening). Huisarts Wet 2000;42:67-84.Google Scholar
  2. Norris SL, Lau J, Smith SJ, Schmid CH, Engelhau MM. Self-management for adults with type 2 diabetes; a meta-analysis of the effect on glycaemic control. Diabetes Care 2002;25:1159-71.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations