Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 10, pp 273–273 | Cite as

Neglect van rechtszijdige CVA’s

Journaal
  • 145 Downloads

Samenvatting

Waarschijnlijk komen er evenveel CVA’s voor in de linker- als in de rechterhemisfeer. Toch zijn linkszijdige CVA’s in morbiditeitsregistraties in de meerderheid. Duitse onderzoekers registreerden in Hessen tussen 1997 en 2002 maar liefst 20.097 patiënten met een CVA. Van hen hadden er 11.328 een linkszijdig CVA en 8769 een rechtszijdig. Van alle patiënten met een trombolyse had 58% een linkszijdig infarct. Linkszijdigheid kwam vooral voor bij patiënten met een TIA of een ischemisch infarct en bij kort bestaande klachten (<3 uur). Bij intracerebrale bloedingen en bij langerbestaande klachten was het links-rechtsverschil verdwenen. Volgens de onderzoekers is de enige verklaring het feit dat bij een rechtszijdig CVA de neurologische verschijnselen veel minder pregnant zijn. Taal en motoriek zitten bij de meeste mensen immers links.

CVA hart- en vaatziekten journaalbericht 

Literatuur

  1. Foerch C, et al. Difference in recognition of right and left hemispheric stroke. Lancet 2005;366:392-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations