Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 11, pp 261–262 | Cite as

Huisarts en osteoporose: Praktijkgeval

In de praktijk
  • 20 Downloads

Abstract

De huisarts wordt overstelpt met informatie over osteoporose. In de recent herziene standaard is veel veranderd ten opzichte van de vorige versie. Nieuw zijn de aanbevelingen bij patiënten met een verhoogd risico op osteoporotische fracturen. In een casus komen deze wijzigingen voor het voetlicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations