Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 12, pp 179–180 | Cite as

Diagnostiek bij fluor vaginalis: Praktijkgeval

In de praktijk

Abstract

De diagnostiek bij fluor vaginalis is al jarenlang ongewijzigd gebleven, maar dat geldt niet voor de bereidheid van huisartsen tot (microscopisch) onderzoek ervan. Ze geven aan het onderzoek tijdrovend, vies, lastig en weinig relevant voor het verdere beleid te vinden. Ten onrechte hechten ze veel waarde aan de kweek, maar voor de diagnostiek van Candida vaginalis, bacteriële vaginose en Trichomonas is microscopisch onderzoek nog altijd een valide, snelle en goedkope methode. Onderstaand vindt u de daarbij te zetten stappen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations