Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 12, pp 171–171 | Cite as

James Willis en het NHG-congresthema

James Willis. The paradox of progress. Oxford: Radcliffe Medical Press, 2002. 152 pagina’s, £ 21,95. ISBN 1-85775-063-2.
Boeken

Samenvatting

James Willis, een Engelse huisarts, schreef halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw een mooi boekje over de paradox van de vooruitgang. De congrescommissie heeft hem dit jaar gevraagd om de openingslezing te houden. In het programmaboekje kondigt hij aan in zijn lezing weer het paradoxale karakter van vooruitgang te bespreken, dit keer aan de hand van het congresthema.

boekbespreking huisartsgeneeskunde 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations