Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 12, pp 165–166 | Cite as

Richtlijn Schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie. Richtlijn voor de diagnostiek, zorgorganisatie en behandeling van volwassen cliënten met schizofrenie. Trimbos-instituut: Utrecht, 2005. 202 pagina’s, € 17,50. ISBN 90-525-3513-2. Te bestellen bij: 030-2971180 of www.trimbos.nl/producten.
Boeken
  • 363 Downloads

Samenvatting

Onder auspiciën van de landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ hebben vertegenwoordigers van alle betrokken beroepsverenigingen en van de samenwerkende cliënten/familieorganisaties samen deze richtlijn geformuleerd. Het CBO en het Trimbos-instituut verzorgden de methodologische ondersteuning en begeleiding. De richtlijn berust

boekbespreking psychiatrie richtlijnen schizofrenie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations