Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 12, pp 156–156 | Cite as

Belang seksuele problemen bij het gebruik van antidepressiva bevestigd

Ingezonden
  • 7 Downloads

Samenvatting

Interessant, het commentaar van Tim olde Hartman bij de Cochrane-review over seksuele problemen bij het gebruik van antidepressiva (H&W 2005;48:530-1). De referent oppert dat de huisarts in de spreekkamer nog te weinig navraag doet naar seksuele problemen. Wij vinden dat hiervoor niet alleen in de evaluatie van een behandeling, maar ook bij het voorschrijven, meer aandacht zou moeten zijn.

antidepressiva Cochrane-review depressie geneesmiddelenbijwerking ingezonden seksualiteit 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations