Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 12, pp 98–98 | Cite as

Huisarts en Wetenschap, jaargang 2005, nummer 12 Special Hart- en vaatziekten

Journaal
  • 34 Downloads

Samenvatting

Voor de tweede keer in twee jaar maken we een special over hart- en vaatziekten. Deze keer naar aanleiding van het NHG-congres. Jammer genoeg zonder de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement. Die was nog niet klaar toen we dit nummer in productie namen, maar die zou volgens ingewijden voor het NHG-congres toch echt klaar moeten zijn. Ondanks dat is dit H&W-nummer interessant genoeg om als voorbereiding op het congres te lezen. (JZ)

hart- en vaatziekten journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations