Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 13, pp 91–92 | Cite as

Klantgerichtheid in de praktijk: Huisarts en communicatie

In de praktijk
  • 79 Downloads

Abstract

Tijdens de jaarlijkse ‘bureaudag’ denkt het NHG-personeel na over aspecten van het werk waar iedereen mee te maken heeft. Dit jaar was dat klantgerichtheid. In de praktijk licht enkele aspecten uit die voor de huisarts interessant kunnen zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations