Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 13, pp 77–77 | Cite as

Acute geneeskunde

Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA, Schers HJ, redactie. Acute geneeskunde. Een probleemgerichte benadering in acute genees- en heelkundige situaties. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005. 6e, herziene druk. 478 pagina’s, € 67. ISBN 90-352-2754-9.
Boeken
  • 181 Downloads

Samenvatting

In het voorwoord staat dat dit boek een leerboek is dat zich richt op het kennisniveau van de basisarts. In de meeste van de 32 hoofdstukken is een klinisch probleem (koorts, hoesten, acute buikpijn, hoofdpijn) het uitgangspunt en worden per probleemgebied de pathofysiologie, de diagnostiek en de behandeling uitgebreid in kaart gebracht. Dat gebeurt over het algemeen op een heldere en overzichtelijke manier

boekbespreking spoedgeval 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations