Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 13, pp 9–9 | Cite as

Zes voorspellers gecompliceerd beloop lageluchtweginfectie

Journaal
  • 15 Downloads

Samenvatting

Er zijn 6 factoren die het risico op een gecompliceerd beloop van lageluchtweginfecties bij ouderen kunnen voorspellen. Tot deze conclusie komen Utrechtse onderzoekers na een retrospectief cohortonderzoek in de huisartsenpraktijk onder 907 patiënten > 60 jaar met een lageluchtweginfectie. Van deze groep hadden 299 patiënten een pneumonie. De diagnose werd gesteld aan de hand van een thoraxfoto of op basis van de aanwezigheid van 3 of meer symptomen van verminderd ademgeluid, verminderde percussie, inspiratoire crepitaties, bronchofonie, koorts = 38 °C en thoraxpijn bij inademing.

journaalbericht luchtweg- en longaandoeningen pneumonie prognose 

Literatuur

  1. Hak E, et al. Prognostic factors for serious morbidity and mortality from community-acquired lower respiratory tract infections among the elderly in primary care. Family Practice 2005;22:375-80.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations