Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 13, pp 4–4 | Cite as

Gezondheid, analfabetisme en kiezen

Journaal
  • 44 Downloads

Samenvatting

Patiënten met een beperkte lees- en begripsvaardigheid van medische informatie (health illiteracy) hebben een slechtere gezondheid en meer beperkingen dan patiënten die medische informatie goed kunnen lezen en begrijpen. Dat bleek uit een cross-sectioneel onderzoek in de VS waarin 2923 ouderen (>65 jaar) werden onderzocht met een gevalideerde taalbegriplijst, waarbij ook de SF-36 en verschillende vragenlijsten over dagelijks functioneren werden afgenomen. Health literacy is verwant met algemene taalvaardigheden, maar meet ook de specifieke vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld medische folders te begrijpen, etiketten op medicijnpotjes te kunnen lezen en afspraakkaartjes te begrijpen.

analfabetisme gezondheidsindicator journaalbericht ouderen sociaal-economische verschillen sociale klasse 

Literatuur

  1. Wolf M, et al. Health literacy and functional health status among older adults. Arch Intern Med 2005;165;1946-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. De Walt D, et al. Reading is fundamental; the relationship between literacy and health. Arch Intern Med 2005;165;1943-4.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations