Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 1, pp 1011–1012 | Cite as

Bijblijven

  • Bert Keizer
Column NHG-congres
  • 21 Downloads

Samenvatting

Hebt u in uw werkkamer ook zo’n stapel schuldgevoel liggen in de vorm van niet geopende vaktijdschriften, die u allemaal nog gaat lezen, zo niet vóór dan wel kort na uw pensioen?

diversen nascholing 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations