Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 1, pp 966–966 | Cite as

Depressie en chronische pijn

Journaal
  • 72 Downloads

Samenvatting

Depressie en medisch onverklaarde pijn komen vaak samen voor. Wilt u daar alles van weten, lees dan de mega-review Depression and pain comorbidity die in de ondertiteling heel bescheiden a literature review wordt genoemd.1 Dit literatuuronderzoek stelt de volgende zaken aan de orde: wat is de prevalentie van pijnsymptomen bij patiënten met depressie; wat is de prevalentie van depressie bij pijnpatiënten;

chronische patiënten depressie journaalbericht pijn 

Literatuur

  1. Bair MJ, et al. Depression and pain comorbidity. A literature review. Arch Intern Med 2003;163:2433-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Rost K. Depression and pain. The road to evidencebased care. Arch Intern Med 2003;163:2415-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations