Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 916–917 | Cite as

‘Het ware leven’

Fotoreportage van Francesco Cinque, deel 3
Fotoreportage
  • 8 Downloads

Samenvatting

In de vorige twee nummers van H&W lieten we portretten zien van patiënten na een CVA (H&W 2003 (14)) of met een vasculaire dementie en hun revalidatie. (H&W 2004 (1)).

fotoreportage hart- en vaatziekten ouderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations