Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 2, pp 886–886 | Cite as

Subsidiemogelijkheid

Journaal
  • 2 Downloads

Samenvatting

Stichting Sluyterman van Loo – stimuleringsfonds ouderenprojecten – opent de inschrijving voor het subsidieprogramma ‘Ouderen en levenskunst’. Het subsidieprogramma stelt 1 miljoen euro ter beschikking voor initiatieven van organisaties die het voor ouderen mogelijk maken van het leven te blijven genieten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations