Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 852–853 | Cite as

NHG-Standaard Hypertensie 6

Ingezonden
  • 10 Downloads

Samenvatting

De nhg-Standaard Hypertensie is weer zo'n curieuze mix van Hollandse nuchterheid, zuinigheid en te veel gepolder. De standaard loopt ver achter op de internationale ontwikkelingen in het onderzoek naar hypertensie. Bovendien is het Hollandse eigenwijsheid om met het betweterige opgeheven vingertje de Europese hypertensierichtlijn te doorkruisen met een volstrekt afwijkend behandeladvies. Mijn grootste pijnpunt is echter de keuze van behandeling bij mensen met diabetes type 2 gecombineerd met hypertensie. De ukpds toonde al aan dat het loont de bloeddruk bij diabetes stevig de kop in te drukken. Dit was voornamelijk het resultaat van het simpelweg verlagen van de bloeddruk met welk antihypertensivum dan ook. De life-, hope- en scope-onderzoeken lieten echter zien dat blokkade van het ras-systeem een additief effect op morbiditeit en mortaliteit bij diabetes heeft.

cholesterol diabetes mellitus hart- en vaatziekten hypertensie ingezonden NHG-Standaard 

Literatuur

  1. 2003 European Society of hypertension – Europe an society of cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003;21:1011-53.CrossRefGoogle Scholar
  2. Wiersma Tj, Walma EP, Thomas S. NHG-Standaard Hypertensie 4 [Naschrift]. Huisarts wet 2003;46:716-7.CrossRefGoogle Scholar
  3. Wiersma Tj, Walma EP, Thomas S. Derde herziening van de NHG-Standaard Hypertensie. Hart bulletin 2004;35:9-20.Google Scholar
  4. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes. UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13.Google Scholar
  5. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlöf B, Elmfeldt D, Julius S, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351: 1755-62.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations