Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 806–806 | Cite as

Opnieuw thiazidediuretica

Journaal
  • 6 Downloads

Samenvatting

Diuretica in lage dosis blijven meer dan ooit de eerste keuze als antihypertensiva. Dat blijkt uit een netwerk meta-analyse van de jama,1 die de resultaten van het allhat-onderzoek nog eens onderstreept. Thiazidediuretica zijn minstens even goed op harde klinische eindpunten (dood, infarct, hartfalen, cva) als alle andere antihypertensiva. Ze blijken beter te beschermen tegen hartfalen dan calciumantagonisten en zelfs ace-remmers. In een recente literatuurreview in de Archives of Internal Medicine komen onderzoekers tot dezelfde conclusies met betrekking tot de bescherming voor het krijgen van een cva.2 Thiazidediuretica blijken drie keer effectiever te zijn dan een bètablokker. Bovendien is dit effect het grootst bij de monotherapie (alleen een diureticum) in vergelijking met de combinatietherapie (een diureticum en een bètablokker).

geneesmiddelen geneesmiddelenreclame hypertensie journaalbericht 

Literatuur

  1. Psaty BM, et al. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used asfirst-line agents: a network meta-analysis. JAMA 2003;289:2534-44.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Messerli FH, et al. Do thiazide diuretics confer specific protection against strokes? Arch Intern Med 2003;163:2557-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Fretheim A. Back to thiazide-diuretics for hypertension: reflections after a decade of irrational prescribing. BMC Family Practice 2003;4:19. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations