Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 4, pp 793–794 | Cite as

Huisarts en supervisie: Doorsmeren en olie verversen

In de praktijk
  • 4 Downloads

samenvatting

Dat supervisie bij uitstek geschikt is voor mensen die werken in de hulpverlening en de gezondheidszorg, ontdekken steeds meer huisartsen. Van tijd tot tijd eens stilstaan bij het eigen functioneren helpt bij het doorbreken van ingeslepen gewoonten en het opsporen van blinde vlekken in het contact met anderen. De huisarts – aandachtgever bij uitstek – geeft binnen de supervisie eens aandacht aan zichzelf. Dat levert veel op!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations