Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 4, pp 780–780 | Cite as

Dokter worden

Van Es, Alexander. Anatomie van het gevoel, dagboek van een co-assistent. 6e druk. Utrecht: Lemma, 2003. 216 pagina's, € 12,50. ISBN 90-5931-252-X.
  • Rosa Ferwerda
Boeken
  • 6 Downloads

Samenvatting

Nog steeds zal iedere co-assistent zich min of meer herkennen in de verwondering en soms zelfs verbijstering die Alexander van Es (pseudoniem voor Ignace Schretlen) ervoer toen hij tientallen jaren geleden aan zijn co-schappen begon. Hoewel mijn co-schappen alweer vier jaar achter me liggen, ben ik het helemaal met hem eens dat het een zeer enerverende tijd is, waarin je ook persoonlijk gevormd wordt. Niet alleen de confrontatie met ernstig zieke of zelfs dode patiënten, maar ook de achteloosheid die specialisten ten toon kunnen spreiden wekte soms mijn ontsteltenis. Ik raakte er niet over uitgepraat en ik kan me goed voorstellen dat het bijhouden van een dagboek helpt bij het verwerken van alle indrukken.

basisopleiding boekbespreking onderwijs 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Rosa Ferwerda
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations