Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 5, pp 688–692 | Cite as

Jeuk

 • FG Pingen
Diagnostiek

Samenvatting

Pingen FG. Jeuk. Huisarts Wet 2004;47(5):239-42.

Jeuk is een veel voorkomende klacht, die meestal veroorzaakt wordt door een huidziekte. Gegeneraliseerde jeuk zonder huidafwijkingen komt vooral voor bij ouderen. Een droge huid – xerosis senilis – is dan meestal de verklaring voor de jeuk. Ook bij patiënten met een atopie of bij wie atopie in de familie voorkomt, is een droge huid vaak de oorzaak van de jeuk. Hygiënische gewoontes, zoals frequent wassen met zeep, drogen de huid uit en kunnen daardoor jeuk veroorzaken.

In zeldzame gevallen is jeuk een vroeg symptoom van een onderliggende systemische ziekte. De kans daarop is zeer klein als er anamnestisch geen andere klachten zijn en er bij het lichamelijk onderzoek geen afwijkingen zijn. Bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie, cholestase of polycythaemia vera komt jeuk vaak voor. Aanvullend diagnostisch onderzoek is van beperkte waarde. Bloedonderzoek wordt verricht als daar anamnestisch aanleiding voor is of bij aanhoudende, onverklaarde jeuk

anamnese diagnostiek geneesmiddelen huid (aandoening) lichamelijk onderzoek ouderen 

Literatuur

 1. Van Everdingen JJE, Sillevis Smitt JH, Starink ThM. Dermatovenerologie voor de eerste lijn. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003.Google Scholar
 2. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 3. Schmelz M. Itch – mediators and mechanism. J Dermatol Sci 2002;28:91-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Drzezga A, Darsow U, Treede RD, Siebner H, Frisch M, Munz F. Central activation by histamine-induced itch: analogies to pain processing: a correlational analysis of O-15 H2O positron emission tomography studies. Pain 2001;92:295-305.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Streit M, Von Felbert V, Braathen LR. Pruritus sine materia, Pathofysiologie, Abklärung und Therapie. Hautarzt 2002;53:830-49.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Bernhard JD. Itch. Mechanism and management of pruritus. New York: McGraw-Hill, 1994.Google Scholar
 7. Mekkes JR. Diagnostiek en behandeling van jeuk. Bijblijven Bohn Stafleu Van Loghum, 1995; II;10-6.Google Scholar
 8. Neilly JB, Martin A, Simpson N, MacCuish AC. Pruritus in diabetes mellitus: investigation of prevalence and correlation with diabetes control. Diabetes Care 1986;9:273-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Szepietowski JC, Sikora M, Kusztal M, Salomon J, Magott M, Szepietowski T. Uremic pruritus: a clinical study of maintenance hemodialysis patients. J Dermatol 2002;29:621-7.PubMedGoogle Scholar
 10. Glasova H, Beuers U. Extrahepatic manifestations of cholestasis. J Gastroenterol Hepatol 2002;17:938-48.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Diehn F, Tefferi A. Pruritus in polycythemia vera: prevalence, laboratory and management. Br J Haematol 2001;115:19-21.CrossRefGoogle Scholar
 12. Paul R, Jansen CT. Itch and malignancy prognosis in generalized pruritus: a 6-year follow-up of 125 patients. J Am Acad Dermatology 1987;16:1179-82.CrossRefGoogle Scholar
 13. Van der Linden PD, Van der Lei J, Vlug AE, Stricker BH. Skin reactions to antibacterial agents in general practice. J Clin Epidemiol 1998;51:703-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Sheehan-Dare RA, Henderson MJ, Cotterill JA. Anxiety and depression in patients with chronic urticaria and generalized pruritus. Br J Dermatol 1990;123:769-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Persijn JP. Diagnostisch handboek 2002 voor de eerste lijn. Haarlem: Samenwerkende artsenlaboratoria, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations