Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 6, pp 621–621 | Cite as

NHG-Standaard Psoriasis

(tweede herziening)
NHG-Standaard
  • 32 Downloads

Samenvatting

Zie voor de tekst van de standaard de NHG-site.

huid (aandoening) NHG-Standaard psoriasis 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations