Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 6, pp 597–601 | Cite as

Export van de Nederlandse huisartsgeneeskunde

Ervaringen uit Midden- en Oost-Europa
  • Arie Faas
  • François Schellevis
Midden- en Oost-Europa
  • 11 Downloads

Samenvatting

Met enige regelmaat bezoeken buitenlandse delegaties Nederland om kennis te nemen van de huisartsgeneeskunde en de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze delegaties willen beoordelen of elementen van onze huisartsgeneeskunde geschikt zijn om in eigen land in te voeren. Bij een aantal landen is het niet bij een dergelijke

beschouwing Europa gezondheidszorg huisartsgeneeskunde 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations