Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 6, pp 560–560 | Cite as

Open liesbreukoperatie beter

Journaal

Samenvatting

Een open liesbreukoperatie waarbij al dan niet onder lokale verdoving een Mesh-matje wordt ingehecht, blijkt minder recidieven te geven dan een laparoscopische operatie. In een goed opgezette, grote RCT werden 2164 mannen 2 jaar gevolgd. Opvallend is dat ook patiënten met comorbiditeit werden ingesloten; zo had 35% hypertensie en 5% een ernstige COPD. De

chirurgie journaalbericht 

Literatuur

  1. Neumayer L, et al. Open mesh versus laparoscopic mesh repair of inguinal hernia. N Eng J Med 2004;350:1819-27.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations