Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 7, pp 538–538 | Cite as

Knelpunten in de euthanasiediscussie

Adams M, Griffiths J, Den Hartogh G. Euthanasie; nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie. Kampen: Kok, 2003. 348 pagina’s, € 34,90. ISBN 90-435-0817-9.
  • Marijke Boorsma
Boeken
  • 36 Downloads

Samenvatting

Deze verzameling bijdragen over de euthanasieproblematiek (in ruime zin) in België en Nederland anno 2003 heeft me om verschillende redenen geboeid van begin tot eind. De titel verwijst naar de in 1987 verschenen bundel Euthanasie, knelpunten in een discussie onder redactie van G.A. van der Wal. Dit nieuwe boek bevat bijdragen van hoge kwaliteit van Belgische en Nederlandse auteurs die dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven beschrijven.

boekbespreking euthanasie juridisch aspect palliatieve zorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Marijke Boorsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations