Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 7, pp 508–511 | Cite as

De vele gezichten van het colorectaal carcinoom

 • Roger Damoiseaux
Klinische les
 • 69 Downloads

Samenvatting

Rectaal bloedverlies, een veranderd ontlastingspatroon, gewichtsverlies of buikpijn kunnen de eerste symptomen van een colorectaal carcinoom zijn. Het probleem dat zich in de huisartsenpraktijk voordoet, is dat er veel mensen zijn met boven beschreven klachten zonder ernstige pathologie. Van de huisarts wordt verwacht dat hij in een consult van 10 minuten een beslissing neemt voor verder onderzoek of een afwachtend beleid. Het belang van een tijdige diagnose voor de prognose spreekt voor zich, maar het is geen goed huisartsgeneeskundig handelen om iedereen met deze klachten voor verder onderzoek door te sturen. In 2 jaar tijd zag ik in mijn praktijk (2500 patiënten) de volgende patiënten die de verscheidenheid in presentatie van het colorectaal carcinoom illustreren.

anamnese darmkanker klinische les laboratorium (diagnostiek) lichamelijk onderzoek 

Literatuur

 1. Muris JWM, Starmans R, Fijten GH, Crebolder HFJM, Schouten HJA, Knottnerus JA. Non-acute abdominal complaints in general practice: diagnostic value of signs and symptoms. Br J Gen Pract 1995;45:313-6.PubMedGoogle Scholar
 2. Fijten GH, Muris JWM, Starmans R, Knottnerus JA, Blijham GH, Krebber TFWA. The incidence and outcome of rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1993;10:283-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Fijten GH, Starmans R, Muris JWM, Schouten HJA, Blijham GH, Knottnerus JA. Predictive value of signs and symptoms for colorectal cancer in patients with rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1995;12:279-86.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Majumdar SR, Fletcher RH, Evans AT. How does colorectal cancer present? Symptoms, duration, and clues to location. Am J Gastroenterol 1999;94:3039-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Van Gool VJF, De Vries H, Bons SCS, Bastiaans JF, Van Ittersum FJ. Gewichtsverlies. Huisarts Wet 2003;46:39-42.Google Scholar
 6. De Wit N, Witteman B. Diarree. Huisarts Wet 2002;45:478-82.Google Scholar
 7. Van der Horst HE, Muris JWM, Pop P. Chronische buikpijn. Huisarts Wet 2003;46:627-32.Google Scholar
 8. Van Berkestijn LGM, Kastein MR, Lodder A, De Melker RA, Bartelink ML. How well are patients treated in family practice? Quality of consultations for non-acute abdominal complaints. Int J Qual Health Care 1998;10:221-33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Summerton N, Paes R. The clinical assessment of patients with large bowel symptoms by general practitioners. Eur J Gen Pract 2000;6:43-7.CrossRefGoogle Scholar
 10. MacArthur C, Smith A. Delay in the diagnosis of colorectal cancer. J R Coll Gen Pract 1983;33:159-61.PubMedGoogle Scholar
 11. Hennigan TW, Franks PJ, Hocken DB, Allen-Mersh TG. Rectal examination in general practice. BMJ 1990;301:478-80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Moran JA. A plea for research on the epidemiology of symptoms – the key to earlier diagnosis of colorectal cancer. Eur J Gen Pract 2000;6:40.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations