Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 7, pp 486–487 | Cite as

Drukke praktijken, minder tijd voor patiënten?

  • Michael van den Berg
LINH-cijfers

Samenvatting

Het aantal ingeschreven patiënten per huisarts (individuele praktijkgrootte) varieert sterk tussen huisartsen. Hoewel praktijken onderling tevens kunnen verschillen in ‘bewerkelijkheid’, geldt voor huisartsen over het algemeen: ‘hoe meer zielen, hoe meer werk’. Maar dat betreft alleen directe patiëntenzorg. Overige activiteiten, zoals vergaderen, bijscholing en administratie, nemen voor alle huisartsen ongeveer evenveel tijd in beslag (figuur 1).

consultduur LINH praktijkgrootte praktijkvoering werkbelasting 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Michael van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations