Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 7, pp 483–483 | Cite as

Onder water bevallen

Journaal

Samenvatting

De thuisbevalling vergt van de nog ongeveer 200 verloskundig actieve huisartsen enige lichamelijke behendigheid. Idealiter wordt het bed op klossen gezet, maar sinds de mode van waterbedden is dat geen optie meer. Niet op water, maar onder water bevallen blijkt voordelen te hebben. In een gerandomiseerd onderzoek in een Engels universiteitsziekenhuis werden 99 nullipara met een langzame ontsluiting ondergedompeld in een bad van 36 ºC of ingeleid met amniotomie. Als er 4 uur na verblijf in het bad of 2 uur na de amniotomie geen progressie was, werd een oxytocine-infuus gegeven. De uitkomstmaten waren pijnbeleving, ontsluitingsduur, aantal kunstverlossingen en de beleving van de vrouw.

journaalbericht partus zwangerschap 

Literatuur

  1. Cluett ER, et al. Randomised controlled trial of labouring in water compared with standard of augmentation for management of dystocia in first stage of labour. BMJ 2004;328:314-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations