Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 8, pp 467–468 | Cite as

Debate sessions: Nooit meer indommelen…!

In de praktijk: WONCA-special
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een nieuwe werkvorm dit jaar vormden de ‘debate sessions’. Voor- en tegenstanders van controversiële onderwerpen in de gezondheidszorg namen beurtelings het woord. Met behulp van stemmachines werd gemeten in hoeverre de aangevoerde argumenten de mening van de deelnemers beïnvloedden. Uiteraard kreeg de zaal ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations