Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 8, pp 452–452 | Cite as

Voeding en ziekte

WHO Technical Report Series 916. Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases. Genève: World Health Organization, 2003. 149 pagina's. € 23. ISBN 92-4-120916-X. Te bestellen bij: WHO Marketing and Dissemination, 1211 Genève 27, Zwitserland of online http://bookorders.who.int
  • J. J. van Binsbergen
Boeken
  • 153 Downloads

Samenvatting

Het voor u gelezen rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie legt nog eens haarfijn uit tot welke gezondheidsrisico's en ziekten een onevenwichtige voeding leidt. Er is veel aandacht voor de wereldwijde epidemie van overgewicht en in het kielzog daarvan de (secundaire) preventie van voedingsgerelateerde chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, tandheelkundige pathologie en osteoporose. De auteurs stellen dat de prevalentie en incidentie van deze aandoeningen in belangrijke mate beïnvloedbaar zijn. Aan het verbeteren van de leefwijze geven zij dan ook de hoogste prioriteit.

boekbespreking chronische patiënten voeding 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. J. van Binsbergen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations