Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 8, pp 446–447 | Cite as

Onze (her)registratie en accreditering in internationaal perspectief

Ingezonden
 • 3 Downloads

Samenvatting

De herregistratie van huisartsen is in Nederland niet in 1988 ingevoerd zoals Hobma et al. melden (H&W 2004;47:279-83), maar in 1978, vijf jaar na het instellen van het register van huisartsen. 1 Het artikel dat de auteurs hierbij aanhalen, heeft alleen betrekking op het verbinden van de verplichting tot het deelnemen aan deskundigheidsbevordering aan de herregistratie van huisartsen.

ingezonden kwaliteit van zorg kwaliteitsbeleid nascholing 

Literatuur

 1. Kooij LR. Herregistratie van huisartsen. Med Contact 1993;48:1405-6.Google Scholar
 2. Kooij LR. Huisartsen, kwaliteitseisen en herregistratie. Med Contact 1995;50:1251-3.Google Scholar
 3. Legemaate J. Een nieuwe regeling voor de opleiding en (her)registratie van specialisten. Med Contact 1998;53:1170-2.Google Scholar
 4. Rowe A. Regulation and licensing of physicians in the European region of the WHO. World Health Organization 2003.Google Scholar
 5. Wensing M, Van der Weijden T. Kwaliteitsverbetering: over heilige huisjes en voortschrijdend inzicht. Huisarts Wet 2004:47;263-5.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hobma S, Dalhuijsen J, Engels Y. Onze (her)registratie en accreditering in internationaal perspectief. Huisarts Wet 2004:47;279-83.Google Scholar
 7. Kooij LR. Huisartsen, kwaliteitseisen en herregistratie. Med Contact 1995;50:1251-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations