Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 8, pp 411–411 | Cite as

Recidiverende buikpijn bij schoolkinderen

Journaal

Samenvatting

Schoolkinderen die regelmatig met buikpijn bij de dokter komen, hebben meestal geen ziekte. Zeker niet als er geen alarmsymptomen zijn. Maar wat is er dan aan de hand?

angststoornis buikpijn depressie eczeem journaalbericht kinderen 

Literatuur

  1. Campo JV, et al. Recurrent abdominal pain, anxiety and depression in primary care. Pediatrics 2004;113:817-24.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations