Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 9, pp 346–352 | Cite as

De kwaliteit van CBO-richtlijnen en NHG-Standaarden beoordeeld met het AGREE-instrument

 • JS Burgers
 • N Boluyt
Onderzoek

Samenvatting

Burgers JS, Boluyt N. De kwaliteit van CBO-richtlijnen en NHG-Standaarden beoordeeld met het AGREE-instrument. Huisarts Wet 2004;47(9):394-9.

Doel Nagaan in hoeverre de recente CBO-richtlijnen en NHG-Standaarden voldoen aan internationaal geaccepteerde kwaliteitscriteria.

Methoden Er werden 5 CBO-richtlijnen en 5 NHG-Standaarden geselecteerd, gepubliceerd van januari 2002 tot maart 2003. De richtlijnen werden door twee onderzoekers beoordeeld met het AGREE Instrument. Dit bestaat uit 23 items, verdeeld over 6 domeinen: onderwerp en doel; betrokkenheid van belanghebbenden; methodologie; helderheid en presentatie; toepassing; en onafhankelijkheid van de opstellers. De gemiddelde domeinscores en de gemiddelde itemscores van de CBO-richtlijnen werden vergeleken met die van de NHG-Standaarden.

Resultaten De CBO-richtlijnen scoorden op 4 domeinen >50%, de NHG-Standaarden op 3 domeinen >50%. Op 3 domeinen (‘methodologie’, ‘toepassing’ en ‘onafhankelijkheid van de opstellers’) scoorden de CBO-richtlijnen significant hoger dan de NHG-Standaarden, met name vanwege meer achtergrondinformatie. Op het domein ‘helderheid en presentatie’ scoorden de NHG-Standaarden hoger dan de CBO-richtlijnen.

Conclusie De kwaliteit van de CBO-richtlijnen en NHG-Standaarden kan op onderdelen verbeterd worden. Aan de verslaglegging zou meer aandacht besteed moeten worden om te kunnen nagaan of er daadwerkelijk sprake is van evidence-based richtlijnen.

kwaliteitsbeleid methodologie onderzoek richtlijnen 

Abstract

Burgers JS, Boluyt N. An assessment using the AGREE instrument of the quality of clinical practice guidelines produced by the Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO) and the Dutch College of General Practitioners (NHG) evaluation. Huisarts Wet 2004;47(9):394-9.

Background Guidelines formulated by the Dutch Institute for Healthcare Improvement (CBO) and the Dutch College of General Practitioners (NHG) are developed within well-established guideline programmes. The quality of the guidelines has, however, never been systematically assessed.

Aim To evaluate the quality of CBO and NHG guidelines according to internationally accepted criteria formulated in the AGREE Instrument (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation).

Methods We selected 5 CBO guidelines and 5 NHG guidelines published between January 2002 and March 2003. The guidelines were appraised by two reviewers using the AGREE Instrument. This instrument consists of 23 items grouped into six domains: scope and purpose; stakeholder involvement; rigour of development; clarity and presentation; applicability and editorial independence. The mean domain scores and the mean item scores of the CBO guidelines were compared with those of the NHG guidelines.

Results The CBO guidelines scored >50% on four domains, the NHG guidelines >50% on three domains. The CBO guidelines scored significantly higher on three domains compared with the NHG guidelines (rigour of development, applicability and editorial independence), especially due to more background information. The NHG guidelines scored higher than the CBO guidelines on the clarity and presentation domain.

Conclusion The quality of the CBO and NHG guidelines could be improved. In particular, the reporting of the methodology should be more detailed in order to determine whether the guidelines are evidence-based. The AGREE Instrument could be used by guideline developers as a tool to improve the quality of their guidelines.

Literatuur

 1. Van Everdingen JJE. Van consensus naar CBO-richtlijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2086-8.PubMedGoogle Scholar
 2. Thomas S. Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:2135-8.PubMedGoogle Scholar
 3. The AGREE Collaboration. Writing Group: Cluzeau FA, Burgers JS, Brouwers M, Grol R, Mäkelä M, Littlejohns P, Grimshaw J, Hunt C. Development and validation of an international appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual Saf Health Care 2003;12:18-23.Google Scholar
 4. European Health Committee (CDSP). Recommendation Rec(2001)13 on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001.Google Scholar
 5. Burgers JS. Quality of clinical practice guidelines [Proefschrift]. Nijmegen: Universitair Medisch Centrum St Radboud, 2002.Google Scholar
 6. Assendelft WJJ, Scholten RJPM, Van Eijk JTHM, Bouter LM. De praktijk van systematische reviews. III. Methodologische beoordeling van onderzoeken. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:714-9.PubMedGoogle Scholar
 7. Byrt T, Bishop J, Carlin JB. Bias, prevalence and kappa. J Clin Epidemiol 1993;46:423-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Hoehler FK. Bias and prevalence effects on kappa viewed in terms of sensitivity and specificity. J Clin Epidemiol 2000;53:499-503.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Burgers JS, Grol R, Klazinga NS, Mäkelä M, Zaat J, for The AGREE Collaboration. Towards evidence-based clinical practice: an international survey of 18 clinical guideline programs. Int J Qual Health Care 2003;15:31-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Baker R, Feder G. Clinical guidelines: where next? Int J Qual Health Care 1997;9:399-404.PubMedGoogle Scholar
 11. Moher D, Schulz KF, Altman DG. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials. Lancet 2001;357:1191-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Shiffman RN, Shekelle P, Overhage M, Slutsky, Grimshaw J, Deshpande AM. Standardizing reporting of clinical practice guidelines: a proposal from the conference on guideline standardization. Ann Intern Med 2003;139:493-8.PubMedGoogle Scholar
 13. Watkins C, Harvey I, Langley C, Gray S, Faulkner A. General practitioners’ use of guidelines in the consultation and their attitudes to them. Br J Gen Pract 1999;49:11-5.PubMedGoogle Scholar
 14. Grol R, Wensing M, redactie. Implementatie: effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2001.Google Scholar
 15. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijnontwikkeling binnen het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Handleiding voor werkgroepleden. Utrecht: CBO, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations