Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 10, pp 326–327 | Cite as

Inzicht patiëntengegevens tijdens waarneming: Alle essentiële informatie bijeen

  • Jan Willem van der Kouwe
In de praktijk
  • 9 Downloads

Samenvatting

Een van de belangrijkste veranderingen in de huisartsgeneeskunde van de afgelopen jaren is de komst van de huisartsendienstenstructuren. Vernieuwing betekent in dit geval schaalvergroting: huisartsen krijgen de zorg over meer patiënten. Gevolg is dat wie dienst doet in een huisartsenpost de patiënt meestal niet zo goed zal kennen als vroeger in de klassieke waarneming het geval was. Dan is een goede uitwisseling van medische gegevens dus belangrijker dan ooit. Daartoe zijn nu stappen ondernomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Jan Willem van der Kouwe
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations