Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 10, pp 300–309 | Cite as

Eczeem

 • PC Dirven-Meijer
 • LM de Jong-Tieben
 • HJ Besselink
 • TOH de Jongh
Diagnostiek

Samenvatting

Dirven-Meijer PC, De Jong-Tieben LM, Besselink HJ, De Jongh TOH. Eczeem. Huisarts Wet 2004;47(10):472-7. Indien een patiënt met de klacht eczeem bij de huisarts komt, is het zinvol om eerst andere huidafwijkingen uit te sluiten en daarna de eczeemvorm te bepalen. Diagnostiek van eczeem berust op de voorgeschiedenis van de patiënt, anamnese, het beeld en de lokalisatie van het eczeem. Een probleem is dat de verschillende eczeemsoorten slecht gedefinieerd zijn en daardoor niet altijd scherp te differentiëren. In dit artikel is een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken die een aantal vaak voorkomende soorten eczeem van elkaar onderscheiden.

allergie anamnese atopie diagnostiek eczeem huidaandoening lichamelijk onderzoek 

Literatuur

 1. Van Vloten WA, Degreef HJ, Stolz E, Vermeer BJ, Willemze R. Dermatologie en venereologie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
 2. Okkes IM, Oskam, SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 3. Yosipovitch G, Goon ATJ, Wee J, Chan YH, Zucker I, Goh CL. Itch characteristics in Chinese patients with atopic dermatitis using a new questionnaire for the assessment of pruritus. Int J Dermatol 2002;41:212-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Kiebert G, Sorensen VS, Revicki D, Fagan SC, Doyle JJ, Cohen J, et al. Atopic dermatitis is associated with a decrement in health-related quality of life. Int J Dermatol 2002;41:151-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Van Leent EJM. Development of new treatment modalities for atopic dermatitis [Proefschrift]. Amsterdam: Academische pers, 2002.Google Scholar
 6. Oranje AP. Aspecten van de kinderdermatologie. Lochem: De Tijdstroom, 1990.Google Scholar
 7. Gawkrodger J. Dermatology. London: Churchill Livingston, 1997.Google Scholar
 8. Rubin E, Farber J. Pathology. Philadelphia: Lippincott, 1994.Google Scholar
 9. Graham-Brown R, Burns T. Dermatology. Oxford: Blackwell Science, 2002.Google Scholar
 10. Hazell M, Marks R. Lichen simplex chronicus and atopy. Br J Dermatol 1983;109:701.Google Scholar
 11. Blessmann Weber M, Sponchiado de Avila LG, Albaneze R, Magalhaes de Oliveira OL, Sudhaus BD, Cestari TF. Pityriasis alba: a study of pathogenic factors. J Eur Acad Dermatol Venereol 2002;16:463-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Arnold P, Dirven-Meijer PC. Kinderdermatologie: praktisch gezien! Zutphen: Tesink, 2002.Google Scholar
 13. Lantinga H, Ek JW, Nijman FC, Antonietti-Barels IH, Nijssen JP, Bos D, et al. NHG-Standaard Psoriasis. Huisarts Wet 1994;37:111-9.Google Scholar
 14. Gijsen R. Achtergrondcijfers bij rangordetabellen. VTV, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2002.Google Scholar
 15. Van den Lisdonk EH, Van den Bosch WJHM, Lagro-Janssen ALM. Ziekten in de huisartsenpraktijk. Maarssen: Elsevier/Bunge, 2003.Google Scholar
 16. Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 1980;Suppl 92:44-7.Google Scholar
 17. Cleveringa JP, Van Emden Andres JH, Meijer JS, Nonneman MMG, Den Otter JJ, Straus CPL. NHG-Standaard Constitutioneel eczeem. Huisarts Wet 1994;37:33-6.Google Scholar
 18. Schechtman RC Midgley G Hay RJ. HIV disease and Malassezia yeasts: a quantative study of patients presenting with seborrhoeicGoogle Scholar
 19. dermatitis. Br J Dermatol 1997;136:138-9.Google Scholar
 20. Henry M, Hanks G, Whelan E. A randomized, double-blind therapeutical trial of 0,25% desoxymethasone and 0,1% hydrocortisone 17-butyrate in the treatment of varicose eczema. Curr Med Res Opin 1980;6:502-5.PubMedGoogle Scholar
 21. Bottcher MF, Jenmalm MC. Breastfeeding and the development of atopic disease during childhood. Clinic and Experim AllergyGoogle Scholar
 22. 2002;32:159-61.Google Scholar
 23. Tan BB, Weald D, Strickland I, Friedmann PS. Double-blind controlled trial of effect of housedust-mite allergen avoidance on atopic dermatitis. Lancet 1996;347:15-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Gutgesell C, Heise S, Seubert S, Seubert A, Domhof S, Brunner E. Double-blind placebo-controlled house dust mite control measuresGoogle Scholar
 25. in adult patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol 2001;145:70-4.Google Scholar
 26. Winter J. The differential diagnosis and workup of pruritus. JAAPA 2002:2-12.Google Scholar
 27. Starink ThM. Dermato-venereologie voor de eerste lijn in beeld. 's-Hertogenbosch: Reklameburo Cre/Art, 1998.Google Scholar
 28. Langeveld-Wildschut EG, Van Ginkel CJW, Koers WJ, De Maat-Bleeker F, Felius A, Bruijnzeel-Koomen CAFM. Immunologie in de medische praktijk. V. Constitutioneel eczeem. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:2055-60.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • PC Dirven-Meijer
  • 1
 • LM de Jong-Tieben
 • HJ Besselink
 • TOH de Jongh
 1. 1.

Personalised recommendations