Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 11, pp 242–242 | Cite as

Bultenaars

In de praktijk

Samenvatting

Als kind hoorde ik nog wel eens de sarrende opmerking: ‘eigen schuld, dikke bult’. De uitdrukking is al jaren niet meer gangbaar: kinderen ontwikkelen zich, taal ontwikkelt zich. Toch is er één plaatsje in Nederland waar die uitdrukking nog wel wordt gebezigd: het ministerie van VWS. In zijn algemeenheid wijst het ministerie op mensen met een ongewone leefwijze die hun ‘eigen verantwoordelijkheid’ onvoldoende onderkennen. De laatste maanden doemt een venijnige variant van deze stelling op: de plannen om mensen die geen gebruik maken van de gezondheidszorg een korting te geven op hun ziektekostenpremie. Een moralistisch en dom standpunt. En dat is een fatale combinatie. Ik wil dit uitleggen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations