Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 12, pp 95–95 | Cite as

Onderzoeksprioriteiten

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

In deze H&W besteden we veel aandacht aan onderzoek en artikelen over onderzoek; bij het doen van onderzoek hoort het stellen van prioriteiten. De European General Practice Research Workshop (EGPRW) publiceerde in oktober een Europese onderzoeksagenda. De aandacht zou uit moeten gaan naar klinische vragen (gewone én chronische ziekten), diagnostiek, morbiditeitsregistratie en onderzoek naar onderwijs in de huisartsgeneeskunde. Het grootste probleem in de meeste landen is het gebrek aan financiering van dergelijk onderzoek.

journaalbericht wetenschappelijk onderzoek 

Literatuur

  1. Lionis C, et al. Setting priorities and identifying barriers for general practice research in Europe. Result from an EGPRW meeting. Fam Practice 2004;21:587-93.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations