Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 1, pp 1017–1018 | Cite as

Bij de casus over slaapmedicatie: Een sprookje voor het slapen gaan

Bij de kennistoets
  • Margriet Bouma
In de praktijk
  • 72 Downloads

Samenvatting

Mevrouw Cevahir, uit de kennistoets, gebruikt al heel lang slaapmiddelen. Zij wil daarmee stoppen. Dat is mooi, want het merendeel van de gebruikers zal niet spontaan met een dergelijk verzoek komen. Het probleem is groot genoeg om er aandacht aan te besteden: 6 tot 10 procent van de volwassenen in Nederland gebruikt slaapmedicatie, veelal chronisch, soms in te hoge doseringen of zelfs twee verschillende soorten door elkaar. Wat kunt u doen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Margriet Bouma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations