Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 1, pp 946–946 | Cite as

Prestigieuze universiteiten leiden geen huisartsen op

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Hoe deftiger een universiteit en hoe specialistischer het onderzoek, hoe minder huisartsen een universiteit opleidt. Elk jaar publiceert de American Academy of Family Physicians (AAFP) een lijst met het aantal huisartsen-in-opleiding per universiteit. Ook in de VS loopt het aantal basisartsen terug dat huisarts wil worden. In 2002 waren er 2983 plaatsen, waarvan er 2357 werden opgevuld. Het is het vijfde jaar dat het aantal huisartsen-in-opleiding afneemt. Interessant is de lijst met universiteiten: prestigieuze universiteiten als Harvard, Yale en John Hopkins University leveren nauwelijks huisartsen af (1-2,7% van het aantal afgestudeerde basisartsen). Ze hebben alledrie zelfs niet eens een afdeling huisartsgeneeskunde.

huisartsopleiding journaalbericht universiteit 

Literatuur

  1. McPherson DS, et al. Entry of US medical school graduates into family practice residencies 2001-2002 and 3-year summary. Fam Medicine 2002;34:575-83.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations