Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 1, pp 941–941 | Cite as

And the winner is…

Journaal
  • 7 Downloads

Samenvatting

Bij een echt prijzenfestival hoort een opgetogen commentator en iedereen op zijn paasbest, of beter nog extravagant gekleed, want aan gewone feestdagen doen we niet meer. Een proefschrift schrijven doe je niet om de tweejaarlijkse Telesphorusprijs voor het beste proefschrift te winnen. Een proefschrift schrijven is wel creatief, al zou je dat er soms niet van zeggen. Die individuele creativiteit heeft deze keer ook de doorslag gegeven.

De jury – prof. dr. A.R. Wintzen, prof. dr. T.H. The en dr. J.O.M. Zaat – lazen 18 proefschriften van huisartsen die ten tijde van hun promotie als huisarts werkten. De onderwerpen bestrijken het hele leven – van vroeggeboorte tot palliatieve zorg – en veel aspecten van de huisartsenzorg – van implementeren van richtlijnen tot het opsporen van bijwerkingen van geneesmiddelen.

journaalbericht proefschrift 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations