Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 2, pp 939–940 | Cite as

Terugdringen van overmatig slaapmiddelengebruik:

Een stapsgewijze aanpak
  • Karen Spaninks
In de praktijk
  • 38 Downloads

Abstract

Chronisch slaapmiddelengebruik is een lastig probleem om aan te pakken. Alle argumenten zijn bekend: na twee weken helpen de pillen niet meer bij het slapen, terwijl de bijwerkingen wél blijven voortduren. Het is dus duur en het is schadelijk. Helaas is bijna elke patiënt ervan overtuigd dat de slaapmiddelen hem of haar juist uitstekend helpen, en iedere praktijk heeft dan ook wel een groep patiënten die chronisch slaapmiddelen gebruikt. Een verloren zaak? Of valt er met een stapsgewijze aanpak toch winst te boeken?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Karen Spaninks
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations