Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 2, pp 920–923 | Cite as

Herpes zoster

 • W Opstelten
 • JAH Eekhof
 • A Knuistingh Neven
 • ThJM Verheij
Kleine kwalen

Samenvatting

Herpes zoster (gordelroos) is een aandoening die regelmatig voorkomt: een vijfde van de mensen krijgt tijdens het leven ooit herpes zoster. De gemiddelde incidentie bedraagt 3,2 per 1000 personen per jaar. De aandoening komt vooral bij ouderen voor. Boven de 80 jaar bedraagt de incidentie 9,6 per 1000 personen per jaar.1 Herpes zoster kenmerkt zich door een lokale, vaak branderige pijn, gepaard gaande met een eenzijdig vesiculeus exantheem. Meestal vindt binnen enkele weken spontane genezing plaats, zodat behandeling met pijnstillers en uitleg over het te verwachten beloop volstaan. De belangrijkste complicaties van herpes zoster zijn postherpetische neuralgie en oogcomplicaties bij herpes zoster ophthalmicus.

herpes zoster 

Literatuur

 1. Hope-Simpson RE. Postherpetic neuralgia. J R Coll Gen Pract 1975;25:571-5.PubMedGoogle Scholar
 2. Hope-Simpson RE. The nature of Herpes Zoster: a long-term Study and a New Hypothesis. Proceedings of the Royal Society of Medicine 1965;58:9-20.PubMedGoogle Scholar
 3. Ragozzino MW, Melton LJ, Kurland LT, Chu CP, Perry HO. Risk of cancer after herpes zoster: a population-based study. N Engl J Med 1982;307:393-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Schmader K, George LK, Burchett BM, Pieper CF. Racial and psychosocial risk factors for herpes zoster in the elderly. J Infect Dis 1998;178:S67-70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Schmader K, Studenski S, MacMillan J, Grufferman S, Cohen HJ. Are stressful life events risk factors for herpes zoster? J Am Geriatr Soc 1990;38:1188-94.PubMedGoogle Scholar
 6. Helgason S, Petursson G, Gudmundsson S, Sigurdsson JA. Prevalence of postherpetic neuralgia after a first episode of herpes zoster: prospective study with long term follow up. BMJ 2000;321:794-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Dworkin RH, Portenoy RK. Pain and its persistence in herpes zoster. Pain 1996;67:241-51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Zaal MJW. Hutchinson's sign in acute herpes zoster ophthalmicus: a reappraisal of the original concept. Herpes zoster ophthalmicus – clinical studies on virus-host interactions [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2000:61-74.Google Scholar
 9. Boersma FP, Van Kleef M, Rohof OJJM, Stolker RJ, Touw PPJ, Zuurmond WWA. Richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding. Sectie pijnbestrijding NVA, 1996.Google Scholar
 10. Lancaster T, Silagy C, Gray S. Primary care management of acute herpes zoster: a systematic review of evidence from randomized controlled trials. Br J Gen Pract 1995;45:39-45.PubMedGoogle Scholar
 11. Whitley RJ, Weiss H, Gnann JW, Tyring S, Mertz GJ, Pappas PG, et al. Acyclovir with and without prednisone for the treatment of herpes zoster. A randomized, placebo-controlled trial. The National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. Ann Intern Med 1996;125:376-83.PubMedGoogle Scholar
 12. Tyring S, Barbarash RA, Nahlik JE, Cunningham A, Marley J, Heng M, et al. Famciclovir for the treatment of acute herpes zoster: effects on acute disease and postherpetic neuralgia. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Collaborative Famciclovir Herpes Zoster Study Group. Ann Intern Med 1995;123:89-96.PubMedGoogle Scholar
 13. Beutner KR, Friedman DJ, Forszpaniak C, Andersen PL, Wood MJ. Valaciclovir compared with acyclovir for improved therapy for herpes zoster in immunocompetent adults. Antimicrob Agents Chemother 1995;39:1546-53.PubMedGoogle Scholar
 14. Wood MJ, Johnson RW, McKendrick MW, Taylor J, Mandal BK, Crooks J. A randomized trial of acyclovir for 7 days or 21 days with and without prednisolone for treatment of acute herpes zoster. N Engl J Med 1994;330:896-900.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Cobo LM, Foulks GN, Liesegang T, Lass J, Sutphin JE, Wilhelmus K, et al. Oral acyclovir in the treatment of acute herpes zoster ophthalmicus. Ophthalmology 1986;93:763-70.PubMedGoogle Scholar
 16. Hoang-Xuan T, Buchi ER, Herbot CP, Denis J, Frot P, Thénault S, et al. Oral acyclovir for herpes zoster ophthalmicus. Ophthalmology 1992;99:1062-71.PubMedGoogle Scholar
 17. Colin J, Prisant O, Cochener B, Lescale O, Rolland B, Hoang-Xuan T. Comparison of the efficacy and safety of valaciclovir and acyclovir for the treatment of herpes zoster ophthalmicus. Ophthalmology 2000;107:1507-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Tyring S, Engst R, Corriveau C, Robillard N, Trottier S, Van Slycken S, et al. Famciclovir for ophthalmic zoster: a randomised aciclovir controlled study. Br J Ophthalmol 2001;85:576-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Zaal MJW. Chronic ocular zoster responsive to antiviral treatment with oral BVDU. Herpes zoster ophthalmicus – clinical studies on virus-host interactions [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2000:119-30.Google Scholar
 20. Morton P, Thomson AN. Oral acyclovir in the treatment of herpes zoster in general practice. N Z Med J 1989;102:93-5.PubMedGoogle Scholar
 21. Huff JC, Bean B, Balfour HH, Laskin OL, Connor JD, Corey L, et al. Therapy of herpes zoster with oral acyclovir. Am J Med 1988;85:84-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Harding SP, Porter SM. Oral acyclovir in herpes zoster ophthalmicus. Curr Eye Res 1991;10:S177-82.CrossRefGoogle Scholar
 23. Alper BS, Lewis PR. Does treatment of acute herpes zoster prevent or shorten postherpetic neuralgia? J Fam Pract 2000;49:255-64.PubMedGoogle Scholar
 24. Bowsher D. The effects of pre-emptive treatment of postherpetic neuralgia with amitriptyline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pain Symptom Manage 1997;13:327-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • W Opstelten
  • 1
 • JAH Eekhof
 • A Knuistingh Neven
 • ThJM Verheij
 1. 1.

Personalised recommendations