Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 2, pp 878–878 | Cite as

Impetigo-epidemie

Journaal
  • 8 Downloads

Samenvatting

Bij het landelijk coördinerend centrum voor infectieziekten kwamen in het vroege najaar van 2002 signalen binnen die wijzen op een toename van het vóórkomen van krentenbaard. Bij een dergelijke toename rijst altijd de vraag of er sprake is van een echte epidemie, of dat er toevallig meer gemeld wordt en of dat er resistentie is ontstaan voor de aanbevolen behandeling met fusidinezuur. De toename van vragen over impetigo bij zowel ouders als scholen aan GGD’s was een aanwijzing voor een echte epidemische verheffing. Hoewel er bij impetigo slechts zelden gekweekt wordt – de verwekker is immers in 80% een Staphylococcus aureus, in 10% Streptococcus pyogenes en in 10% een menginfectie van deze bacteriën – was het mogelijk 60 isolaten uit de betreffende periode nader te onderzoeken

huid impetigo journaalbericht kinderen 

Literatuur

  1. Impetigo: de feiten op een rij. Infectieziekten Bulletin 2002;13:423-5.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations