Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 2, pp 875–875 | Cite as

Wetenschap

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

Jaarlijks organiseert de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het NHG een scholingsweekend. Dit jaar gaat het over zoeken van literatuur op Internet. De deelnemer kent na afloop van dit weekend de fijne kneepjes van het zoeken naar literatuur. Begrippen als limits en MESH zullen geen probleem meer vormen. De cursus wordt gehouden op 28 en 29 maart 2003 in Congrescentrum Koningshof te Veldhoven. De kosten zullen ongeveer € 200,- bedragen. De cursus is geaccrediteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations