Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 2, pp 870–870 | Cite as

Bronchiolitis leidt niet tot astma

Journaal
  • 11 Downloads

Samenvatting

Het is bekend dat kinderen die in hun eerste twee levensjaren bronchiolitis doormaken, later meer piepen, meer last hebben van hoesten of astma en vaker hyperreactieve luchtwegen hebben en een verminderde longfunctie. Maar is de bronchiolitis ook de oorzaak van die ellende?

astma journaalbericht kinderen luchtweg- en longaandoeningen 

Literatuur

  1. Turner SW, et al. Reduced lung function both before bronchiolitis and at 11 years. Arch Dis Child 2002;87:417-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations