Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 3, pp 867–868 | Cite as

Bij de casus over urineweginfectie; Stick, dip, slip and slide

  • Margriet Bouma
In de praktijk
  • 46 Downloads

Samenvatting

Urineonderzoek behoort tot de dagelijkse routine van elke huisartsenpraktijk. Soms is het goed ingeslepen routines tegen het licht te houden om na te gaan of u en uw praktijkassistente handelen volgens de meest recente inzichten. Om uw huidige handelwijze bij vermoeden van urineweginfecties en de controle ervan na te gaan zijn onderstaand een aantal vragen opgenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Margriet Bouma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations