Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 3, pp 850–850 | Cite as

Het medisch jaar 2002

 • JC Es
 • JN Keeman
 • PW Leeuw
 • FG Zitman
 • N. van der Woude
Boeken
 • 6 Downloads

Samenvatting

De redactie heeft een aantal uiteenlopende thema’s gekozen en daarover aan deskundigen uit diverse disciplines vragen voorgelegd. Zo ontstonden artikelen over deze thema’s met verschillende visies, maar soms ook met overlap.

boekbespreking geneeskunde 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • JC Es
  • 1
 • JN Keeman
 • PW Leeuw
 • FG Zitman
 • N. van der Woude
 1. 1.

Personalised recommendations