Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 3, pp 837–837 | Cite as

Neushoofd

  • Henriëtte van der Horst
Intermezzo
  • 4 Downloads

Samenvatting

Een verkouden neus met een druppel eraan is genoeg om alle illusie van schoonheid te laten varen, of toch niet? Jan Arends verwoordt zijn visie op schoonheid aldus.

Als je werkelijk mooi wilt zijn moet je een neushoofd hebben. Een neushoofd dat is genoeg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Henriëtte van der Horst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations