Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 3, pp 817–820 | Cite as

Prevalentie van ongewild urineverlies bij vrouwen is afhankelijk van de gebruikte definitie

 • BLH Bemelmans
 • V Vandoninck
 • LHC Donkers
 • C Robertson
 • P Boyle
 • LALM Kiemeney
Onderzoek

samenvatting

Bemelmans BLH, Vandoninck V, Donkers LHC, Robertson C, Boyle P, Kiemeney LALM. Prevalentie van ongewild urineverlies bij vrouwen is afhankelijk van de gebruikte definitie. Huisarts Wet 2003;46(3):137-40.

Doel In eerder Nederlands onderzoek werd gevonden dat meer dan de helft van alle vrouwen ouder dan 45 jaar incontinent is voor urine. Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de prevalentie van verschillende gradaties in ernst van urineverlies bij vrouwen.

Methode Door middel van een voor leeftijd gewogen steekproef uit de bevolkingsadministratie van de gemeente Boxmeer werden 1771 mannen van 40-79 jaar benaderd in het kader van een onderzoek naar het voorkomen van goedaardige urologische aandoeningen. De echtgenoten (n=1460) van deze mannen ontvingen ook een algemene en incontinentiespecifieke vragenlijst. De prevalentie van incontinentie werd op twee wijzen gemeten waarbij rekening gehouden werd met de leeftijdsgewogen steekproeftrekking.

Resultaten Duizendeenenzeventig vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 56,9 jaar (spreiding: 29-79) retourneerden de vragenlijst (73% respons). Aan de hand van antwoorden op 4 vragen werden de vrouwen ingedeeld in 3 groepen: ernstig incontinent (18,6%), minimaal incontinent (11,6%) en niet incontinent (69,2%). Aan alle vrouwen werd tevens de vraag voorgelegd: ‘Heeft u wel eens ongewild urineverlies?’ Op deze directe vraag gaf 39,7% van de vrouwen een bevestigend antwoord.

Conclusie Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de volwassen gehuwde vrouwen in meer of mindere mate te kampen heeft met ongewild urineverlies. Bij een substantieel gedeelte van deze vrouwen is het urineverlies echter beperkt tot enkele druppels verlies, minder dan eenmaal per week. Extrapolatie naar de Nederlandse vrouwelijke bevolking van het percentage ‘relevante’ incontinentie suggereert dat ongeveer 900.000 vrouwen in de leeftijd van 30 jaar en ouder lijden aan een ernstige vorm van incontinentie.

incontinentie prevalentie urologie vrouwen 

Literatuur

 1. Abrams P, Blaivas JG, Stanton SL, Andersen JT. The standardisation of terminology of lower urinary tract function. The International Continence Society Committee on Standardisation of Terminology. Scand J Urol Nephrol 1988;114 (Suppl):5-19.Google Scholar
 2. Piepenbrink JF. Monitor Hulpmiddelen. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2000.Google Scholar
 3. Van Geelen JM, Van de Weijer PH, Arnolds HTh. Urogenital symptoms and resulting discomfort in non-institutionalized Dutch women aged 50-75 years. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000;11:9-14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Van der Vaart CH, De Leeuw JRJ, Roovers JPWR, Heintz APM. De invloed van urine-incontinentie op de kwaliteit van leven bij thuiswonende Nederlandse vrouwen van 45-70 jaar. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:894-7.PubMedGoogle Scholar
 5. Rekers H, Drogendijk AC, Valkenburg H, Riphagen F. Urinary incontinence in women from 35 to 79 years of age: prevalence and consequences. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1992;43:229-34.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Kok AL, Voorhorst FJ, Burger CW, Van Houten P, Kenemans P, Janssens J. Urinary and faecal incontinence in community-residing elderly women. Age Ageing 1992; 21:211-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Hunskaar S, Arnold EP, Burgio K, Diokno AC, Herzog AR, Mallett VT. Epidemiology and Natural History of Urinary Incontinence (UI). In: Abrams P, Khoury S, Wein A, editors. Incontinence. 1st International Consultation on Incontinence, Monaco, 1999:197-226.Google Scholar
 8. Boyle P, Keech M, Nonis A, Fourcade R, Hobbs R, Kiemeney LA, et al. The UrEpiK Study: A cross-sectional survey of benign prostatic hyperplasia, urinary incontinence and male erectile dysfunction, prostatitis and interstitial cystitis in the UK, France, the Netherlands and Korea. J Epidemiol Biostat 1998;3:179-87.Google Scholar
 9. Vierhout ME. Meting van ongewenst urineverlies bij de vrouw. Ned Tijdschr Geneeskd 1990;134:1837-40.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • BLH Bemelmans
  • 1
 • V Vandoninck
 • LHC Donkers
 • C Robertson
 • P Boyle
 • LALM Kiemeney
 1. 1.

Personalised recommendations