Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 4, pp 748–753 | Cite as

Voetklachten

 • Kees Gorter
 • Jan Willem Louwerens
Diagnostiek

Samenvatting

Gorter KJ, Louwerens JWK. Voetklachten. Huisarts Wet 2003;46(4):207-11.

Voetklachten komen veel voor en worden meestal veroorzaakt door een alledaags probleem, zoals standsafwijkingen of overbelasting. Ze beperken de mobiliteit en het algemene welzijn en zijn daarmee klinisch relevant. Er zijn veel voetafwijkingen die klinisch geen probleem vormen.

Voetklachten bestaan meestal lange tijd. De voornaamste klacht is pijn. Ruim de helft van de mensen met voetklachten zoekt hiervoor hulp in het (para)medische circuit. Kennis van de anatomie van de voet en van de bouw van de schoenen van de patiënt is noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. Mobiliteitbeperkende comorbiditeit, zoals ziekten van het steun- en bewegingsstelsel, diabetes mellitus en ernstige harten vaatziekten, kan voetproblemen veroorzaken. Ook kan de aldus veroorzaakte beperking van de mobiliteit versterkt worden door voetpijn. Vrouwen hebben vaker voetklachten dan mannen. Een waarschijnlijkheidsdiagnose kan vaak worden gesteld op basis van de anamnese aangevuld met een systematisch en gericht lichamelijk onderzoek.

anamnese laboratoriumonderzoek lichamelijkonderzoek röntgenonderzoek voetklachten 

Literatuur

 1. Gorter KJ, Kuyvenhoven MM, De Melker RA. Nontraumatic foot complaints in older people. A population-based survey of risk factors, mobility, and well-being. J Am Podiatr Med Ass 2000; 90:397-402.Google Scholar
 2. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 3. WHO. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Geneva: WHO, 1980.Google Scholar
 4. Gorter KJ, Kuyvenhoven MM, De Melker RA. Nontraumatic forefoot problems and foot function in people of 45 years and above. Arthr Rheum 2000;43:S129.CrossRefGoogle Scholar
 5. Frey C, Thompson F, Smith J, Sanders M, Horstman H. American orthopaedic foot and ankle society women's shoe survey. Foot Ankle 1993;14:78-81.PubMedGoogle Scholar
 6. Gorter KJ. Common foot problems, studies in the community and in general practice [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2001.Google Scholar
 7. Lagro HAHM, Van den Bosch WJHM, Bohnen AM, Van den Boogaard H, Flikweert S, Wiersma Tj. NHG-Standaard Reumatoïde artritis (eerste herziening). Huisarts Wet 2002;45:534-43.CrossRefGoogle Scholar
 8. Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42:67-84.Google Scholar
 9. Gorter KJ, Tan G, Verstappen WHJM, Cirkel JW, Kolnaar BGM, Oostenberg E, et al. NHG-Standaard Jicht. Huisarts Wet 2001;44: 304-13.Google Scholar
 10. Van den Hoogen HJM, Huygen FJA, Schellekens JWG, Straat JM, Van de Velden HGM. Morbidity figures from general practice. Nijmegen: Nijmegen University, Department of General Practice, 1985.Google Scholar
 11. Royal College of General Practitioners. Morbidity Statistics. Londen: Her Majesty's Stationery Office, 1977.Google Scholar
 12. West SG, Woodburn J. Pain in the foot. BMJ 1995;310:860-84.PubMedGoogle Scholar
 13. Pyasta RT, Panush RS. Common painful foot syndromes. Bull Rheum Dis 1999;48:1-4.PubMedGoogle Scholar
 14. Coughlin MJ. Common causes of pain in the forefoot in adults. J Bone Joint Surg 2000;82-B:781-90.CrossRefGoogle Scholar
 15. Kaiser V, Hooi JD, Stoffers HEJH, Van der Laan JR. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden. In: Geijer RMM, Burgers JS, Van der Laan JR, Wiersma Tj, Rosmalen CFH, Thomas S, redactie. NHG-Standaarden voor de huisarts. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.Google Scholar
 16. Bijlsma JWJ, Voorn ThB, redactie. Praktische huisartsgeneeskunde. Reumatologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations